Pozostałe elementy - PePe sp.j. Armatura i Stal Kwasoodporna - Pozostałe elementy5

   Zawleczka                                                             

 
DIN  94 ISO 1234
EN   21234 PN 82001
   Pierścień zabezpieczający zewnętrzny   
DIN  471 IS O
EN  PN  85111
Pierścień zabezpieczający wewnętrzny
 
DIN    472 ISO
EN    PN 83104
   Łańcuch  
DIN   763 IS O
EN PN
   Łańcuch  
DIN   766 ISO
EN PN
Pręt gwintowany
 
DIN   975 ISO
EN PN