Korytka Kablowe - PePe sp.j. Armatura i Stal Kwasoodporna - Korytka Kablowe5

 

Lp Rodzaj materiału Rozmiar Grubość
(średnica prętów)
Zdjęcie
1 Koryto kablowe wykonane ze stali  nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
40x40x3000 mm Ø4 mm
2 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
50x55x3000mm Ø5 mm
3 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
75x55x3000mm Ø5 mm
4 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
166x55x3000mm Ø5 mm
5 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
250x55x3000mm Ø5 mm
6 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
340x55x3000mm Ø5 mm
7 Koryto kablowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
425x55x3000mm Ø5 mm
Wsporniki
8 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 40 mm
uniwersalny
d= 2,5 mm
9 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50 mm
uniwersalny
d= 2,5 mm
10 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 75 mm
(mocowanie poziome,
podstawa równoległa do
posadzki)
d= 2,5 mm
11 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 166 mm
(mocowanie poziome,
podstawa równoległa do
posadzki)
d= 2,5 mm
12 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 250 mm
(mocowanie poziome,
podstawa równoległa do
posadzki)
d= 2,5 mm
13 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50-425 mm
(mocowanie poziome,
podstawa równoległa do
ściany)
d= 2,5 mm
14 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50-425 mm
(mocowanie poziome, lub
pionowe, podstawa
równoległa do ściany)
d=2,5 mm
szer. 40 mm
15 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50-425 mm
(mocowanie poziome, lub
pionowe, podstawa
równoległa do ściany)
d=2,5 mm
szer. 40 mm
16 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50-425 mm
(mocowanie poziome, lub
pionowe, podstawa
równoległa do ściany)
d=2,5 mm
szer. 65 mm
17 Wspornik ścienny, wycinany
laserowo, profilowany, wykonany
ze stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50-425 mm
(mocowanie poziome, lub
pionowe, podstawa
równoległa do ściany)
d=2,5 mm
szer. 65 mm
18 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50 mm Ø5 mm
19 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 75 mm Ø5 mm
20 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 166 mm Ø5 mm
21 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Mocowanie poziome
koryt
Ø5 mm
22 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 75 mm Ø5 mm
23 Wspornik ścienny wykonany z
pręta ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Mocowanie pionowe
koryt
Ø5 mm
24 Wspornik do podwieszenia
sufitowego wykonany z pręta ze
stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Podwieszenie
sufitowe
Ø5 mm
25 Wspornik do podwieszenia na
rurę wykonany z pręta ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316 + cena
obejmy z Ø dowolnym
Podwieszenie na rurę Ø5 mm
26 Wspornik ścienny B13-SN-50
wykonany z kątownika ze stali
nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 50 mm Kątownik
27 Wspornik ścienny wykonany z
kątownika ze stali nierdzewnej
AISI 304, lub kwasoodpornej AISI
316
Do koryt 75 mm Kątownik
28 Wspornik ścienny wykonany z
kątownika ze stali nierdzewnej
AISI 304, lub kwasoodpornej AISI
316
Do koryt 166 mm Kątownik
29 Wspornik ścienny wykonany z
kątownika ze stali nierdzewnej
AISI 304, lub kwasoodpornej AISI
316
Do koryt 250 mm Kątownik
30 Wspornik ścienny wykonany z
kątownika ze stali nierdzewnej
AISI 304, lub kwasoodpornej AISI
316
Do Koryt 340 mm Kątownik
31 Wspornik ścienny wykonany z
profilu ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 425 mm Profil stalowy
32 Wspornik ścienny wykonany z
profilu ze stali nierdzewnej AISI
304, lub kwasoodpornej AISI 316
Do koryt 340 mm Profil stalowy
33 Łącznik montażowy wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316,
dostosowany do łączenia koryt ( 2
blaszki, śruba M5*16 i nakrętka
M5)
Łącznik koryt Łącznik koryt
34 Łącznik montażowy wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 304, lub
kwasoodpornej AISI 316,
dostosowany do łączenia koryt
Łącznik koryt Łącznik koryt