STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ - PePe sp.j. Armatura i Stal Kwasoodporna - STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ5


 Lp.   Nazwa
asortymentu

Rozmiar
gwintu

Długość
gwintu
Rozmiar
podstawy
Szersze
możliwości
Zdjęcie
1.    Stopka  nierdzewna
   z wychyłem 30'
M8,
M10,
M12,
M14,
M16,
M20,
M24,
M30
25mm
do
250mm
40mm,
50mm,
65mm,
80mm,
100mm,
120mm,
140mm
Stopka z gumą
antypoślizgową
i bez gumy.
2.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 5'
M8,
M10,
M12,
M14,
M16,
M20,
M24,
M30
25mm
do
250mm

30mm,
38mm,
50mm,
60mm,
75mm,
100mm,
120mm,
150mm

Stopka z gumą
antypoślizgową
i bez gumy.
3.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 5'
M14,
M16,
M20,
M24,
M30
50mm
do
225mm

80mm,
100mm,
120mm,
150mm

Stopka z gumą
antypoślizgową
i bez gumy.
4.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 10
M10,
M12,
M14,
M16,
M20,
M24,
M30
50mm
do
250mm
80mm,
100mm
Wulkanizowana gumą
do małych obciażeń.
5.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 10'
M10,
M12,
M14,
M16,
M20,
M24, M30
50mm
do
250mm
80mm,
100mm
System mocowania
z gumą wulkanizowaną
do małych obciażeń.
6.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 10'
M16,
M20,
M24,
M30
100mm
do
225mm
80mm,
100mm,
120mm,
159mm
Duże obciążenia.
7.    Stopka nierdzewna
   ze sztywnym
   trzpieniem do
   dużych obciążeń
M16,
M20,
M24,
M30
100mm
do
225mm
80mm,
100mm,
120mm,
159mm
Sztywny trzpień
do dużych obciążeń.
8.    Stopka nierdzewna
   z wychyłem 10'
M16,
M20,
M24,
M30
100mm
do
225mm
100mm,
120mm,
159mm
Duże obciążenia, dwa
otwory do kotwienia
stopki w podłożu.